Prisidėk

Susibūrėme mokytis, tyrinėti ir populiarinti analoginius, senuosius, alternatyviuosius fotografinius procesus. Kviečiame domėtis AFD veikla ir jungtis – nauji žmonės visada laukiami!

Fotografija – vaizdų išsaugojimo technologija, naudojant mechaninius, cheminius ar skaitmeninius metodus. Žodis kilęs iš graikų kalbos žodžių φως phos („šviesa“) bei γραφις graphis („teptukas“), kurie kartu reiškia piešimas šviesa. Šis terminas anglų ir vokiečių kalboje pradėtas vartoti 1839 m. vasarį.